ESG Avensis

Výpočet uhlíkové stopy

Změna klimatu je jednou z nejvýznamnějších ekologických, ale i politických a ekonomických výzev dnešní doby.
Pro nastavení efektivní strategie udržitelného rozvoje je nezbytné na začátku provést důkladný výpočet uhlíkové stopy. Uhlíková stopa je indikátorem dopadu lidské činnosti na životní prostředí a zejména na klimatický systém planety. Jde o nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a služeb, vyjadřující množství vypuštěných skleníkových plynů, které odpovídají výrobní činnosti nebo jiným aktivitám dané společnosti.
Nabízíme vám výpočet uhlíkové stopy vaší společnosti
Výpočet v rozsahu 1, 2 a 3

Výpočet uhlíkové stopy může být proveden pouze v minimálním rozsahu – scope 1 a 2, nicméně, aby informace o uhlíkové stopě dostatečně vypovídala o dopadech činností vaší společnosti na klimatický systém a bylo možné navrhnout efektivní dekarbonizační strategii, doporučujeme provést také výpočet v rozsahu 3.

Kalkulace podle standardů GHG Protocol nebo ISO 14064

Vypočítáme pro vás uhlíkovou stopu vaší organizace ve zvoleném rozsahu podle mezinárodního standardu GHG Protocol nebo normy ČSN EN ISO 14064.

Finální report jako nepostradatelný nástroj

Užitečným nástrojem se pro vás stane náš výsledný report, který vám pomůže identifikovat uhlíkovou stopu vaší společnosti v jednotlivých oblastech provozu a stanovit si dosažitelné cíle pro snižování emisí v nadcházejícím období.

Návrh dekarbonizační strategie

Návrh dekarbonizační strategie vychází z výpočtu uhlíkové stopy vaší společnosti a efektivně vám pomůže zahájit cestu k uhlíkové neutralitě.

Odkliknutím souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Logo