ESG Avensis

Koncepce udržitelnosti

Efektivní komunikace udržitelnosti vytváří příležitost pro zapojení stávajících investorů, klientů a zaměstnanců do procesu udržitelné transformace vaší společnosti.

Výhodou společností, které komunikují své aktivity spojené s udržitelností je zvýšení prestiže společnosti, prokázání transparentního přístupu a tím zvýšení kredibility a důvěry u svých zákazníků, bank či investorů.

Benefity plynoucí z komunikace udržitelnosti

Získání nových zákazníků a udržení těch stávajících
Transparentní komunikace společnosti s akcionáři
Větší atraktivita pro investory
Větší atraktivita pro kvalifikované zaměstnance
Zkvalitnění vztahů s regulačními orgány a zákonodárci
Zvýšení konkurenceschopnosti značky
Zlepšení pověsti a věrnosti značce
Nové příležitosti k financování

Odkliknutím souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů.

Logo